Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v oblasti medzinárodného zdanenia v roku 2021

Lektor: Ing. Michal Jelínek, PhD.

Dátum: 4.12.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Mzdová učtáreň

S on-line knihou Mzdová učtáreň získate neobmedzený prístup ku vždy aktuálnym a komplexným informáciám pre rok 2020 a 2021 zo sveta miezd, pracovného práva, dani z príjmov, poistných a odvodových vzťahov, cestovných náhrad a ochrany osobných údajov.

Odbornosť obsahových informácií v on-line knihe garantujú renomovaní odborníci z rôznych oblastí mzdovej problematiky. Každý z nich má dlhodobé pracovné skúsenosti, preto jednotlivé kapitoly knihy obsahujú aj príklady z ich praxe.

Upozorňujeme na aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení a zmeny v mzdovej oblasti pre rok 2021:

 

Informácie v on-line knihe sú zoradené do kapitol. Práca s knihou je veľmi jednoduchá a jednotlivé dokumenty, tlačivá a vzory si môžete aj stiahnuť. Pre ešte rýchlejšie vyhľadávanie potrebného súboru použite fulltextový vyhľadávač.

Zákonník práce s účinnosťou od 30. 7. 2020 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

POZOR ! ! ! AKTUALIZOVANÉ KAPITOLY - ZDRAVOTNÉ POISTENIE, SOCIÁLNE POISTENIE, NEMOCENSKÉ POISTENIE, MZDY A CESTOVNÉ NÁHRADY


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v on-line knihe?

 • Aktuality - upozornenie na aktuálne zmeny v legislatíve týkajúce sa mzdového účtovníctva na rok 2020 a 2021
 • Poistné vzťahy - zdravotné poistenie, sociálne poistenie
 • Nemocenské poistenie, úrazové a garančné poistenie - nemocenské poistenie , úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
 • Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti - príjmy zo závislej činnosti, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, nezdaniteľné sumy základu dane, povinnosti zamestnávateľa, zamestnávateľ po skončení roka
 • Pracovné právo - pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, mzda, tvorba a použitie sociálneho fondu, povinnosti zamestnávateľa v rámci pracovno-právnych vzťahov
 • Mzdová účtovníčka v praxi - mesačné spracovanie miezd, harmonogram povinností mzdovej účtovníčky
 • Cestovné náhrady - vyslanie na pracovnú cestu, tuzemské pracovné cesty, používanie súkromného cestného motorového vozidla pri tuzemských pracovných cestách, zahraničné pracovné cesty, použitie cestného motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste, dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, vyslanie zamestnanca podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 96/71 ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, výkon práce v zahraničí
 • Kategórie zamestnancov v mzdovej agende - kategória žiak – študent, kategória konateľ – spoločník


Čo je nové v on-line knihe?

 

Čo získate s on-line knihou?

 • 365-dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • prehľadne a komplexne spracované odborné články pre mzdové účtovníčky,
 • rady a tipy pre prácu mzdovej účtovníčky,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno- právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii, ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.


Júlia Pšenková

Je odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov.
Ďalší autori

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • Ing. Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Jana Zamboriová - Berincová


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"On-line príručka Mzdová učtáreň je pre mňa veľkým pomocníkom. Oceňujem hlavne príklady z praxe, sekciu otázky a odpovede ako aj vzory zmlúv na stiahnutie."
Kamila Z., Bratislava


"Kniha nám veľmi pomáha. Oceňujeme vždy nový a aktualizovaný obsah, využívame i bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov ."
 Mária Č., Piešťany


"Je to veľmi praktický pomocník. Váš portál využívam pri každodennej práci. Už mi pomohol v mnohých náročných situáciách." 
Elena H., Trenčín

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: