dnes je 25.1.2022

Praktické informácie - Úvodná stránka

Táto rubrika Vám ponúka súhrn najdôležitejších informácií z oblasti miezd.

Mzdy
V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa minimálnej mzdy, dôchodku alebo životného minima.

Adresár úradov
V adresári úradov nájdete adresy jednotlivých úradov vrátane telefónov a odkazov na ich internetové stránky.

Daň z príjmov
Dôležité informácie pre daňovníka - nezdaniteľná časť dane, daňový bonus na dieťa...

Cestovné náhrady
Informácie o cestovných náhradách v SR i zahraničí, ako aj náhradách za vozidlo.

Sociálne poistenie
Tabuľka platenia poistného, sadzobník pokút.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV