dnes je 25.1.2022

Input:

Čerpanie dovolenky

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6.4 Čerpanie dovolenky

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Krátenie dovolenky

Krátenie dovolenky (§ 109 ZP) znamená, že zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku pre toho istého zamestnávateľa, síce vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, ale z dôvodu predovšetkým prekážok v práci na jeho strane, ale i neospravedlneným zameškaním pracovnej zmeny sa mu dovolenka za kalendárny rok môže krátiť.

Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval