dnes je 25.1.2022

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u zamestnankyne, na ktorú si manžel uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane

29.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.84 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u zamestnankyne, na ktorú si manžel uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane

Ing. Eva Gášpárová

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne:

  • ak daňovník dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

    1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,
    2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku