dnes je 25.1.2022

Input:

Suma finančného príspevku na stravovanie od 1.3.2021

10.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.88 Suma finančného príspevku na stravovanie od 1.3.2021

Ing. Eva Gášpárová

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, podľa § 152 ods. 3 ZP Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume:

  • najmenej 55 % ceny jedla,

  • najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, t.j. aktuálne najviac 55 % zo sumy 5,10 €, čo je 2,81 € po zaokrúhlení na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ prispieva aj zo sociálneho fondu, pričom výška príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu nie je limitovaná minimálnou ani