Input:

Splatnosť mzdy, výplata mzdy a zrážky zo mzdy

11.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.7 Splatnosť mzdy, výplata mzdy a zrážky zo mzdy

Ing. Eva Gášpárová

Mzda zamestnanca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent smerom nahor a vypláca sa v peniazoch v mene euro s výnimkou prípadov, kedy ZP umožňuje poskytovať mzdu naturálnou formou alebo v inej ako v platnej slovenskej mene, ktorou je euro.


 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: