Input:

Preddavky na daň

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2 Preddavky na daň

Ing. Viera Mezeiová

Zamestnávateľ z každého príjmu zo ZČ je povinný v čase plnenia zraziť a odviesť daňovému úradu mesačný preddavok na daň v zákonnej lehote.

Okrem toho vybraným ústavným činiteľom sa z mesačného zdaniteľného príjmu zo ZČ podľa zákona č. 120/1993 Z. z. zrazí podľa § 15a ZDP daň vo výške 5 % (ktorá je vysporiadaná).

Zamestnávateľ zdaní len zdaniteľný príjem zo ZČ, t. j. len príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a nie je od dane oslobodený.

Výnimkou je prípad, ak ide len o nepeňažný príjem.

Preddavok na daň sa zrazí pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca. Ak zamestnávateľ vykonáva vyúčtovanie príjmov zo závislej činnosti mesačne, zrazí preddavok na daň pri vyúčtovaní zdaniteľnej mzdy za uplynulý kalendárny mesiac.

Nepeňažný príjem (ktorý nie je ocenený tzv. „brutáciou” podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP

Ak zamestnancova zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení alebo toto nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku vykonať, preddavok na daň sa zrazí dodatočne

- pri najbližšom peňažnom plnení alebo

- sa daň vyrovná pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo pri podaní daňového priznania, alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, daň sa v termíne na podanie daňového priznania) považuje za vysporiadanú.

Zdaňuje sa úhrn vyplatených (poskytnutých) príjmov zo ZČ zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac (mesačné zdaňovacie obdobie). Platí to bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa príjem platí. Nestačí, aby bol príjem len zúčtovaný - podstatná je výplata.

1. príklad: Zamestnávateľ je v platobnej neschopnosti. Zamestnancovi príjem len zúčtuje. Nemôže z neho odviesť preddavok na daň, pretože nebol ešte vyplatený. Ak neskôr vyplatí zamestnancom príjem zo ZČ za viac mesiacov naraz, preddavok na daň z príjmov zo ZČ zrazí z príjmu v čase výplaty, poukázania

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: