dnes je 25.1.2022

Input:

Pravdepodobný zárobok

11.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.9.4 Pravdepodobný zárobok

Ing. Eva Gášpárová

Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní ani 168 hodín, zamestnávateľ zisťuje jeho pravdepodobný zárobok. Môže pri tom vychádzať:

  • z dosiahnutej mzdy a odpracovanej doby, aj keď zamestnanec neodpracoval 21 dní ani 168 hodín, alebo

  • z predpokladanej hrubej mzdy, ktorú by v rozhodujúcom období zamestnanec dosiahol, a z predpokladanej doby, ktorú by odpracoval.


Na používanie a úpravy pravdepodobného zárobku primerane platia ustanovenia o používaní priemerného zárobku.

Zisťovanie z dosiahnutej mzdy

Priame zisťovanie pravdepodobného zárobku z dosiahnutej mzdy možno použiť vtedy, ak sa v prepočte na hodinu neočakávajú väčšie rozdiely medzi dosiahnutou mzdou a predpokladanou mzdou za celé rozhodujúce obdobie.

Zisťovanie z predpokladanej mzdy

Zamestnávateľ musí zistiť, akú mzdu by zamestnanec dosiahol, keby počas rozhodujúceho obdobia pracoval.