dnes je 16.5.2021

Input:

Pravdepodobný zárobok

11.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.9.4 Pravdepodobný zárobok

Ing. Eva Gášpárová

Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní ani 168 hodín, zamestnávateľ zisťuje jeho pravdepodobný zárobok. Môže pri tom vychádzať:

  • z dosiahnutej mzdy a odpracovanej doby, aj keď zamestnanec neodpracoval 21 dní ani 168 hodín, alebo

  • z predpokladanej hrubej mzdy, ktorú by v rozhodujúcom období zamestnanec dosiahol, a z predpokladanej doby, ktorú by odpracoval.


Na používanie a úpravy pravdepodobného zárobku primerane platia ustanovenia o používaní priemerného zárobku.

Zisťovanie z dosiahnutej mzdy

Priame zisťovanie pravdepodobného zárobku z dosiahnutej mzdy možno použiť vtedy, ak sa v prepočte na hodinu neočakávajú väčšie rozdiely medzi dosiahnutou mzdou a predpokladanou mzdou za celé rozhodujúce obdobie.

Zisťovanie z predpokladanej mzdy

Zamestnávateľ musí zistiť, akú mzdu by zamestnanec dosiahol, keby počas rozhodujúceho obdobia pracoval. Spravidla sa pri tom vychádza z dohodnutých mzdových podmienok.


Zamestnanec nastúpil do nepretržitej prevádzky s 37,5-hodinovým týždenným pracovným časom a má dojednané nasledovné mzdové podmienky:

  • tarifná mzda vo výške 3,50 eura,

  • príplatky za prácu v 2. zmene 0,30 eura,

  • príplatky za nočnú prácu 0,50 eura.

Štvrťročný fond pracovného času predstavuje 487,5 hodín. Podľa zmenového harmonogramu by zamestnanec v rozhodujúcom období odpracoval po 160 hodín v odpoludňajšej a v nočnej zmene, takže:

  • jeho predpokladaná tarifná mzda za