dnes je 25.1.2022

Input:

Pracovné podmienky žien, mužov a mladistvých

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.13 Pracovné podmienky žien, mužov a mladistvých

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Pracovné podmienky žien niektorých skupín

So zreteľom na fyziologické predpoklady, materské poslanie a povinnosti pri výchove, starostlivosti o deti sa zabezpečujú niektorým ženám osobitné pracovné podmienky. Presnejší okruh prác, ktoré sú pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu, obsahujú zoznamy prác a pracovísk uvedené v nariadení vlády č. 272/2004 Z. z.

Dočasná úprava pracovných podmienok

Tehotné ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú ich tehotenstvo. Nemôžu byť zamestnávané ani prácami, ktoré sú pre tehotné ženy,