dnes je 25.1.2022

Input:

Druhy pracovných pomerov

2.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7 Druhy pracovných pomerov

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Súbežné pracovné pomery

ZP neobmedzuje zamestnanca, pokiaľ ide o počet súbežných pracovných pomerov (výnimka u vysokoškolských učiteľov). Špeciálne obmedzenie výkonu prác v súbežnom pracovnom pomere zakotvuje ešte ustanovenie o výkone inej zárobkovej činnosti. Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

Práva a povinnosti zo všetkých dohodnutých pracovných pomerov sa posudzujú samostatne, ak nie je ustanovené