dnes je 25.1.2022

Input:

Dohoda o pracovnej činnosti

29.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.4 Dohoda o pracovnej činnosti

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dohoda o pracovnej činnosti

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne (7 dní).

V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedené:

  • dohodnutá práca,

  • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,

  • dohodnutý rozsah pracovného času a

  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Ďalej musí byť uzatvorená písomne pod sankciou neplatnosti. Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Skončenie