dnes je 25.1.2022

Input:

Daňové priznanie fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

27.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.82 Daňové priznanie fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Ing. Eva Gášpárová

Daňové priznanie za rok 2020 je podľa § 32 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) povinný podať:

  • daňovník, ktorý dosiahol za rok 2020 zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. príjmy presahujúce sumu 2 207,10 €,

  • daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 € ale vykazuje daňovú stratu,

  • daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy presahujúce 2 207,10 € len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak:

    1. plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,
    2. plynú zo zdrojov v zahraničí,
    3. z týchto príjmov nebolo možné zraziť preddavok na daň – ak zdaniteľná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení alebo