dnes je 25.1.2022

Input:

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.4.2021

1.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.93 Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.4.2021

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

V zákone o sociálnom poistení nastávajú výrazné zmeny v oblasti poskytovania nemocenských dávok, konkrétne do systému sociálneho zabezpečenia pribudne nová, piata nemocenská dávka „tehotenské”, doplnená tehotenským štipendiom a menia sa aj podmienky poskytovania ošetrovného – tzv. „dlhodobé ošetrovné”. Tieto zmeny nastávajú s účinnosťou od 1. apríla 2021.

Tehotenské

Novela zákona o sociálnom poistení č. 426/2020 Z. z. zavádza nový druh nemocenskej dávky – tehotenské. Účelom dávky je zabezpečenie príjmu poistenkýň na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom (zdravotná starostlivosť, strava, ošatenie, bývanie a iné zvýšené výdavky počas tehotenstva).

Osobný rozsah zákona pri nároku na tehotenské – nárok si môžu uplatniť:

  • tehotné poistenkyne nemocensky poistené, teda zamestnankyne; aj