dnes je 25.1.2022

Input:

Zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde a Zákonník práce od 1. januára 2021

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.79 Zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde a Zákonník práce od 1. januára 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Tento zákon nadobudol účinnosť 31. októbra 2020 (stanovenie minimálnej mzdy od 1. 1.) okrem čl. I prvého bodu a druhého bodu a čl. II (ZP), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu, upravená podľa druhej vety, sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Pre rok 2021 sa ustanovujú sumy minimálnej mzdy:

  • 623,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

  • 3,580 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre zamestnancov vykonávajúcim práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Nastala