dnes je 25.1.2022

Input:

Vznik pracovného pomeru

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1 Vznik pracovného pomeru

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Predzmluvné vzťahy

Predzmluvné vzťahy sa podľa § 41 ZP považujú za pracovnoprávne vzťahy. Zamestnávateľovi sú v rámci predzmluvných vzťahov uložené povinnosti, ktoré má ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy voči budúcemu zamestnancovi. Nesplnenie týchto povinnosti nemá vplyv na platnosť uzavretej pracovnej zmluvy. Ich porušenie, avšak len v niektorých presne vymedzených prípadoch, má za následok sankčný postih zamestnávateľa a právo dotknutej osoby na peňažnú náhradu, ktorej výšku ZP nestanovuje. Konkrétnu výšku peňažnej náhrady by mal určiť zamestnávateľ, resp. súd.

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu