dnes je 25.1.2022

Input:

Výpočet mzdy

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2 Výpočet mzdy

Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov:

  1. výpočet hrubej mzdy
  2. výpočet čistej mzdy

Výpočet hrubej mzdy

Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek:

  • mesačnej mzdy zodpovedajúcej odpracovanej dobe,

  • náhrad mzdy,

  • mzdových zvýhodnení za prácu nadčas, vo sviatok, v noci.

Uvedená problematika je upravená zákonom 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Mesačná mzda

Zamestnancovi prislúcha za vykonanú prácu mzda. U mesačne odmeňovaného zamestnanca ju vypočítame, ak mzdu dojednanú v pracovnej zmluve, delíme počtom pracovných dní v príslušnom mesiaci a následne ju vynásobíme počtom dní, ktoré zamestnanec v príslušnom mesiaci skutočne odpracoval (pri hodinovej mzde by sme hodinovú sadzbu násobili počtom odpracovaných hodín).

Náhrady mzdy

Pokiaľ zamestnanec neodpracoval všetky pracovné dni v príslušnom mesiaci