dnes je 25.1.2022

Input:

Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.99 Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

Ing. Ľuboslava Minková

Podmienky poskytovania vreckového ako nenárokovej náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste upravuje § 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”). Je potrebné upozorniť na to, že poskytovanie cestovných náhrad, vrátane vreckového, upravujú aj ďalšie predpisy napr. zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Podmienky poskytovania vreckového

Zamestnávateľ môže podľa § 14 ZCN zákona o cestovných náhradách popri nárokovej náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov [ § 4 ods. 1 písm. d) zákona o cestovných náhradách] pri zahraničnej