dnes je 25.1.2022

Input:

Splatnosť a výplata mzdy

20.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.7.1 Splatnosť a výplata mzdy

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie splatnosti mzdy.


Mzdu splatnú počas dovolenky musí zamestnávateľ vyplatiť ešte pred nastúpením dovolenky, ak o to zamestnanec požiada.

Výplata mzdy pri skončení pracovného pomeru

V prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom je zamestnávateľ povinný mzdu splatnú ku dňu skončenia pracovného pomeru vyplatiť zamestnancovi v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec písomne nedohodli na výplate mzdy v inom termíne.


V prípade písomnej dohody zamestnávateľa so zamestnancom, že zamestnancovi nebude vyplatená mzda za posledné odpracované