dnes je 25.1.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

7.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4.2 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Charakteristika výpovede

Výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorý nadobúda právne účinky doručením druhému účastníkovi. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer nielen zamestnanec, ale aj zamestnávateľ. Zamestnávateľ môže výpoveďou skončiť pracovný pomer len z dôvodov taxatívne uvedených v § 63 ods. 1 ZP. Iný výpovedný dôvod zamestnávateľ nemôže použiť. Dôvod výpovede sa nemôže dodatočné meniť. Platnosť výpovede podmieňuje Zákonník práce jej písomnou formou.

Doručenie výpovede

Podmienkou platnosti výpovede je aj jej doručenie. Riadne doručenie výpovede má význam z hľadiska začiatku výpovednej doby, ktorý začína plynúť vždy prvým dňom kalendárneho mesiaca