dnes je 25.1.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru dohodou

6.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4.1 Skončenie pracovného pomeru dohodou

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, ktorým na základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Skončenie pracovného pomeru na základe dohody patrí medzi najjednoduchší a najčastejší spôsob skončenia pracovného pomeru. Dohoda o skončení pracovného pomeru je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.

Písomná forma dohody

Dohoda o skončení pracovného pomeru má byť uzatvorená písomne, pričom jedno vyhotovenie dohody vydá zamestnávateľ zamestnancovi. Nedodržanie písomnej formy sa však nespája so sankciou neplatnosti. Aj dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená ústne,