dnes je 25.1.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

12.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4.5 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Pri dohodnutí pracovného pomeru na určitú dobu účastníci pracovnoprávnych vzťahov už pri uzatváraní pracovnej zmluvy prejavujú svoj súhlas s tým, aby pracovný pomer trval len po určitú, zmluvne vymedzenú dobu a vopred v pracovnej zmluve dohodnú okamih skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu skončí uplynutím dohodnutej doby aj v prípade, ak v čase, kedy má dohodnutá doba uplynúť, existujú prekážky v práci tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca.

Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa