dnes je 16.5.2021

Input:

Sadzby minimálnej mzdy

22.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2.1 Sadzby minimálnej mzdy

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa nariadením vlády Slovenskej republiky ustanovuje suma minimálnej mzdy 2 základnými sadzbami, a to:

  • za mesiac (mesačná minimálna mzda) a

  • za každú hodinu (hodinová minimálna mzda).


Mesačná minimálna mzda sa vzťahuje výlučne na zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou. U zamestnancov odmeňovaných inou ako mesačnou mzdou sa vychádza vždy z hodinovej minimálnej mzdy.

Základné sadzby

S účinnosťou od 1. januára 2021 je minimálna mzda určená zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení, v súlade s ustanoveniami § 9b zákona, ktorým sa ustanovuje minimálna mzda na rok 2021, a to v sume:

  • 623,00 eur mesačne (mesačná minimálna mzda) a

  • 3,580 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (hodinová minimálna mzda).


Mesačná minimálna mzda

Mesačná minimálna mzda je ustanovená pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Upozornenie

Na zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas podľa § 49 ZP, sa vzťahuje mesačná minimálna mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Rovnako sa výška minimálnej mzdy zníži v pomere k podielu zamestnancom odpracovaného času, ak zamestnanec, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, v mesiaci neodpracoval všetky pracovné dni, resp. hodiny.


Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou má dohodnutý týždenný pracovný čas 25 hodín. Ustanovený týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny. Zákonom ustanovenú minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 623,00 eur mesačne, je potrebné znížiť v pomere medzi dohodnutým kratším týždenným pracovným časom a ustanoveným týždenným pracovným časom, t. j. v pomere 25 ku 37,5 hodiny. Pre tohto zamestnanca bude po aritmetickom zaokrúhlení na celých desať eurocentov mesačná minimálna mzda predstavovať 415,33 eura (623,00 × 25 : 37,5 = 415,3333...).


Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou je poberateľ invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť menej ako 70 %. Pracuje na prevádzke, kde je ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín, on však má dohodnutý kratší pracovný čas podľa § 49 ZP na 32 hodín týždenne. V mesiaci s 21 pracovnými dňami (168 pracovných hodín) odpracoval 20 dní (128 hodín). Pre tohto zamestnanca bude mesačná minimálna mzda predstavovať po zaokrúhlení na celých desať eurocentov 474,67 eura (623,00× 32/40 × 20/21 = 474,6666...). Upravenú sumu mesačnej minimálnej mzdy je možné zistiť aj priamo tak, že sa ustanovená mesačná minimálna mzda zníži v pomere medzi odpracovanými hodinami a mesačným fondom pracovného času vyplývajúcom z ustanoveného týždenného pracovného času na prevádzke zamestnanca: 623,00× 128/168 = 474,6666... eura.

Hodinová minimálna mzda

Výška hodinovej minimálnej mzdy je ustanovená pre týždenný pracovný čas 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 5 až 7 ZP nižší ako 40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy sa nepriamo úmerne zvýši. Vypočítaná suma hodinovej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje