dnes je 25.1.2022

Input:

Rozsah pracovného času

16.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.5.1 Rozsah pracovného času

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.

Rozsah pracovného času

Rozsah pracovného času upravuje § 85 a 85a ZP. Rozsah pracovného času zamestnanca sa odvodzuje od týždenného pracovného času, ktorý si zamestnanec dohodne so zamestnávateľom v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa § 43 ods. 1 ZP (podstatné náležitosti pracovnej zmluvy) aj ďalšie pracovné podmienky, a to … pracovný čas, … (§ 43 ods. 2 ZP). Postačí aj odkaz na príslušné ustanovenie Zákonníka práce (§ 43 ods. 3 ZP).