dnes je 25.1.2022

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021

25.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.80 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021

Ing. Viera Mezeiová

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP).

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), pri ktorých je daň vysporiadaná, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane pri porušení podmienok uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ročné zúčtovanie) z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov v roku:

  • 2020 a predch. – posledného zamestnávateľa, pri