Input:

Registrácia na daňovom úrade

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1 Registrácia na daňovom úrade

Ing. Viera Mezeiová

Pri vyplácaní príjmov zo ZČ vznikne zamestnávateľovi povinnosť už v priebehu roka zrážať z nich pri výplate, poukázaní alebo pripísaní k dobru mesačný preddavok na daň. Ešte predtým je potrebné, aby sa registroval na svojom miestne príslušnom daňovom úrade, ako platiteľ dane, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, ktorom vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň zamestnancom.

Miestna príslušnosť

Miestna príslušnosť správcu dane sa u zamestnávateľa riadi všeobecne miestom jeho trvalého pobytu (ak ide o fyzickú osobu) alebo sídlom (ak ide o právnickú osobu).

Od 1. 1. 2012 už nemôže byť za zamestnávateľa registrovaná, ako platiteľ dane, jeho organizačná jednotka (ktorá nemá právnu subjektivitu).

Platiteľom dane a teda aj povinnosť registrácie má aj osoba so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, keď je platiteľom dane táto osoba v rozsahu poskytnutej mzdy.

Zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, môže byť za zamestnancov, ktorí nepožívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, aj zahraničný zastupiteľský úrad na území SR alebo jeho podriadená organizácia, ak týmto zamestnancom vypláca, poukazuje alebo pripisuje k dobru príjem zo ZČ a zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodne požiadať o registráciu ako platiteľ dane. Tj. zahraničný zastupiteľský úrad alebo jeho podriadená organizácia je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: