Input:

Priemerný mesačný zárobok

11.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.9.2 Priemerný mesačný zárobok

Ing. Eva Gášpárová

Priemerný mesačný zárobok sa zisťuje z hodinového priemerného zárobku vynásobením priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden kalendárny mesiac. Vypočítaný priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

Priemerný mesačný počet hodín a priemerný mesačný zárobok

Priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac závisí od týždenného pracovného času, v ktorom zamestnanec pracuje, a od priemerného počtu kalendárnych týždňov v priemernom roku s priemerným počtom kalendárnych dní 365,25 dňa, pripadajúcich na jeden mesiac. Tento počet 4,3482 týždňa na mesiac je konštantný a nezávislý od skutočného počtu pracovných dní v roku; po zaokrúhlení na 2 stotiny predstavuje 4,35 týždňa. Priemerný mesačný počet pracovných hodín sa zistí ako násobok tejto konštanty a týždenného pracovného času zamestnanca.


Týždenný pracovný čas zamestnanca

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: