dnes je 25.1.2022

Input:

Priemerný mesačný zárobok

31.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.9.2 Priemerný mesačný zárobok

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Priemerný mesačný zárobok sa zisťuje z hodinového priemerného zárobku vynásobením priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden kalendárny mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Vypočítaný priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

Priemerný mesačný počet hodín a priemerný mesačný zárobok

Priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac závisí od týždenného pracovného času, v ktorom zamestnanec pracuje, a od priemerného počtu kalendárnych týždňov v priemernom roku s priemerným počtom kalendárnych dní 365,25 dňa, pripadajúcich na jeden mesiac. Tento počet 4,3482 týždňa na mesiac je konštantný a nezávislý od skutočného počtu pracovných dní v roku; po zaokrúhlení na 2 stotiny predstavuje 4,35 týždňa. Priemerný