dnes je 25.1.2022

Input:

Prekážky v práci

21.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.12 Prekážky v práci

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Delenie prekážok v práci

Zamestnávateľ má uvoľniť zamestnanca počas prekážky v práci, prípadne mu poskytnúť náhradu mzdy za čas prekážok v práci alebo len určitú časť. Rozsah pracovného voľna, ktoré sa mu poskytne, ako aj otázku, či pôjde o prekážku s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, upravuje Zákonník práce alebo osobitné právne predpisy, prípadne kolektívna zmluva. Prekážky delíme na dve základne skupiny, a to:

1. prekážky na strane zamestnanca, okruh ktorých je širší:

  • prekážky z dôvodu všeobecného záujmu; a to výkon verejnej funkcie, (plnenie) občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme,

  • prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti,

  • prekážky v práci z dôvodu plnenia