dnes je 25.1.2022

Input:

Prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného od 10. apríla 2021

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.91 Prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného od 10. apríla 2021

Ing. Eva Gášpárová

Podmienky nároku na pandemické ošetrovné v čase krízovej situácie sa podľa § 293er ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. apríla 2020 posudzujú u každého poistenca k prvému dňu jeho osobnej a celodennej starostlivosti alebo osobného a celodenného ošetrovania, ak:

  • osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

  • splnil podmienky nároku na ošetrovné podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona, t. j., ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

    • - dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu,
    • -