dnes je 25.1.2022

Input:

Predĺženie doby poberania nemocenského od 1. mája 2021 v období krízovej situácie

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.92 Predĺženie doby poberania nemocenského od 1. mája 2021 v období krízovej situácie

Ing. Eva Gášpárová

Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. podporné obdobie trvá najdlhšie 52. týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Podporné obdobie je teda obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Podporné obdobie je 52 týždňov od vzniku dočasnej