dnes je 25.1.2022

Input:

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

20.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.11 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zánik zamestnávateľa

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zaniká, prechádzajú na právneho nástupcu. Zánikom zamestnávateľa, ktorý má právneho nástupcu, pracovnoprávny vzťah nekončí a práva a povinnosti prevezme nový zamestnávateľ. Ide o zmenu v subjekte pracovného pomeru na strane zamestnávateľa, ku ktorej dochádza za trvania pracovného pomeru pri zachovaní kontinuity doterajšieho pracovného pomeru. Preberajúceho zamestnávateľa viažu platné pracovné zmluvy v takom istom rozsahu ako doterajšieho zamestnávateľa.

Ak dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, je