dnes je 25.1.2022

Input:

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

24.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.13 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Pracovný posudok

ZP ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť vydať na žiadosť zamestnanca pracovný posudok do 15 dní od podania žiadosti (§ 75 ods. 1). Zamestnávateľ však nie je povinný vydať mu ho skôr ako dva mesiace pred skončením jeho pracovného pomeru. Aj keď ZP presne neustanovuje, čo má byť obsahom pracovného posudku, z § 75 vyplýva, že v pracovnom posudku má zamestnávateľ uvádzať len tie skutočnosti, ktoré sú právne relevantné vo vzťahu k vykonávanej práci. Obsah pracovného posudku nesmie porušovať právo na ochranu osobnosti zamestnanca ani právo na ochranu osobných údajov. Zamestnávateľ v zmysle ZP je povinný strpieť, aby zamestnanec mohol