dnes je 25.1.2022

Input:

Pracovný poriadok

23.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2 Pracovný poriadok

Ing. Martina Švaňová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Stiahnuť vzor


Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce):

  • po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / základnej odborovej organizácie (pozn.: ak pre zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov),

  • ak pre zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov (pozn.: ani zamestnanecká rada ani odborová organizácia, zamestnávateľ vydáva pracovný poriadok sám, t. j., nie je potrebný súhlas zamestnancov na vydanie pracovného posudku).

vydáva tento pracovný poriadok:

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Pracovný poriadok bližšie konkretizuje ustanovenia Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov.

Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ak boli s ním riadne