dnes je 25.1.2022

Input:

Pracovný pomer

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3 Pracovný pomer

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Pojem pracovného pomeru

Právna úprava pracovného pomeru predstavuje jadro pracovného práva. Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom.

ZP neobsahuje legálnu definíciu pracovného pomeru, aj keď v pracovnoprávnej literatúre nie sú vážnejšie teoretické problémy s vymedzením tohto základného pracovnoprávneho vzťahu, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje výkon závislej práce. Základné znaky pracovného pomeru sú obsiahnuté v niektorých ustanoveniach ZP, v zmysle ktorých pracovný pomer je zmluvný a záväzkový vzťah, v rámci ktorého sa jeden účastník (zamestnanec) zaväzuje pre druhého účastníka (zamestnávateľa) vykonávať závislú prácu za mzdu.

Pracovný pomer ako záväzkový právny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom