dnes je 25.1.2022

Input:

Pracovný pomer na neurčitý čas a na určitú dobu

28.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3.2 Pracovný pomer na neurčitý čas a na určitú dobu

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Pracovný pomer na neurčitý čas a na určitú dobu

Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa uzatvára písomnou pracovnou zmluvou. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky (§ 48 ods. 2).

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky (§ 48 ods. 2).

Pracovný