dnes je 25.1.2022

Input:

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

3.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7.1 Pracovný pomer na kratší pracovný čas

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Charakteristika

Za zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa považuje zamestnanec, u ktorého rozsah pracovného úväzku pre zamestnávateľa v týždni nedosahuje hranicu určenú pre ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ZP. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

Zásada rovnakého zaobchádzania

Ustanovenie o kratšom pracovnom čase zakotvuje zákaz porušenia zásady rovnakého zaobchádzania s porovnateľným zamestnancom zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas. Porovnateľný zamestnanec je zamestnanec, ktorý