dnes je 16.5.2021

Input:

Poskytovanie nemocenského

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3 Poskytovanie nemocenského

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Nemocenské sa poskytuje za kalendárne dni a to bez ohľadu na rozvrhnutie pracovného času zamestnanca a spôsob jeho odmeňovania.

Výška nemocenského

Výška nemocenského zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Výška nemocenského zamestnanca, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote a zamestnanca, ktorému zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti, a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, je v období:

  • od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a

  • od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Ak sa zamestnanec stal dočasne práceneschopný v dôsledku