dnes je 16.5.2021

Input:

Podmienky nároku na nemocenské

4.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2 Podmienky nároku na nemocenské

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Nárok

Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak splnili všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky a boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopného na výkon zárobkovej činnosti alebo im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a zaniká odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len „podporné obdobie“). Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.


Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca vznikla 4. 1. 2021 a jeho dočasná pracovná neschopnosť bude trvať približne dva mesiace. Zamestnanec má nárok na nemocenské od 14. 1. 2021. Za prvých desať kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. za obdobie od 4. 1. 2021 do 13. 1. 2021 mal nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca financovanú zamestnávateľom.

Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca vznikla v ochrannej lehote (§ 32 ZoSP), vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.


Pracovný pomer zamestnanca skončil 15. 1. 2021 (dôvod skončenia pracovného pomeru nie je rozhodujúci). Tento bývalý zamestnanec predložil svojmu bývalému zamestnávateľovi potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla 22. 1. 2021. Pretože ide o dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorá vznikla v ochrannej lehote, mal zamestnanec od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti po splnení podmienok nárok na nemocenské, ktoré mu vyplatí Sociálna poisťovňa.

Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu, teda podľa zákona č. 462/ 2003 Z. z., má nárok na nemocenské odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia, aj keď ešte neuplynulo prvých desať kalendárnych dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.


Zamestnanec mal so svojím zamestnávateľom dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, a to na obdobie od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Dňa 27. 3. 2021 sa stal dočasne práceneschopným. Zamestnanec má za obdobie od 27. 3. 2021 do 31. 3. 2021 nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, pretože dočasná pracovná neschopnosť vznikla počas nemocenského poistenia (počas trvania pracovného pomeru), ale už od 1. 4. 2021 mal nárok na nemocenské, pretože 31. 3. 2021 mu zaniklo nemocenské poistenie. Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti, má nárok na nemocenské odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia.

Podporné obdobie

Do podporného obdobia pre správne určenie dĺžky poskytovania nemocenského sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom, okrem obdobia nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.


Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca vznikla 1. 2. 2021. V období 52 týždňov pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. v období od 31. 1. 2021 do 2. 2. 2021 bol zamestnanec dočasne práceneschopný v období od 11. 5. 2020 do 24. 5. 2020 (14 dní)