dnes je 25.1.2022

Input:

Okamžité skončenie pracovného pomeru

8.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia druhému účastníkovi. Na rozdiel od výpovede ako jednostranného adresovaného právneho úkonu k okamžitému skončeniu pracovného pomeru dochádza okamihom doručenia bez výpovednej doby. Akýkoľvek iný časový údaj uvedený v písomnom prejave nemôže meniť zákonné účinky.

Pri okamžitom skončení pracovného pomeru musí mať prejav vôle písomnú formu a musí byť doručený druhému účastníkovi. Musí byť skutkovo vymedzený dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktorý nemožno dodatočne meniť. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru neplatia