dnes je 25.1.2022

Input:

Odstupné a odchodné

14.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4.7 Odstupné a odchodné

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Poskytovanie odstupného

§ 76 ustanovuje, v ktorých prípadoch skončenia pracovného pomeru patrí zamestnancom odstupné, ako jednorazový príspevok, ktorý je formou satisfakcie za stratu zamestnania bez vlastného zavinenia v zákonom taxatívne ustanovených prípadoch.

Satisfakcia

Hlavným účelom odstupného je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že pracovný pomer končí skôr ako účastníci v pracovnej zmluve predpokladali a že skončenie pracovného pomeru nespočíva v osobe zamestnanca, ale zamestnávateľa, v dôsledku jeho hospodárskych problémov, ktoré vo vzťahu k zamestnancovi vystupujú ako ním nezavinené sociálne riziko.

Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi