Input:

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5 Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Ing. Viera Mezeiová

Od roku 2018 je novou nezdaniteľnou časťou základu dane suma preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, vynaložených v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj takéto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa považujú u tohto daňovníka za vyživované, v úhrne najviac do výšky 50 eur za každého z nich. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Daňovníci si môžu uplatňovať túto NČZD za preukázateľne zaplatené úhrady na kúpeľnú starostlivosť v zariadeniach, ktoré majú povolenie na výkon kúpeľnej starostlivosti podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: