dnes je 25.1.2022

Input:

Nárok na zabezpečenie stravovania a nárok na stravné za pracovnú cestu

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.98 Nárok na zabezpečenie stravovania a nárok na stravné za pracovnú cestu

Ing. Ľuboslava Minková

Zabezpečenie stravovania na pracovisku a poskytovanie stravného na pracovnej ceste sú pre zamestnanca samostatné nároky, ktoré sú riešené dvomi zákonmi a to Zákonníkom práce a zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”).

Pri posudzovaní nároku na stravné počas pracovnej cesty a nároku na zabezpečenie stravovania podľa Zákonníka práce platí všeobecná zásada, že každý čas vo vzťahu k nárokom zamestnanca sa posudzuje osobitne (samostatne), to znamená, že čas:

  • výkonu práce na pracovisku v rámci ustanovenej pracovnej zmeny sa posudzuje podľa § 152 Zákonníka práce a čas,

  • strávený na pracovnej ceste (od nástupu zamestnanca na pracovnú cestu, vrátane výkonu práce, až do času jej skončenia) sa