dnes je 16.5.2021

Input:

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.5.4 Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Vymedzenie práce v sobotu

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Podľa právneho stavu platného v roku 2021 popri dosiahnutej mzde má zamestnanec nárok aj na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu. Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za hodinu podľa ustanovení § 122a ZP Zákonníka práce, účinného od 1. 1. 2021.

Pre zamestnávateľa, pre ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, ako je uvedené vyššie, najmenej v sume 1,61 € za hodinu podľa ustanovení § 122a Zákonníka práce, účinného od 1. 1. 2021, a to:

  • v kolektívnej zmluve, alebo

  • v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pre ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Výška mzdového zvýhodnenia

Od 1. januára 2021 je hodinová minimálna mzda pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase ustanovená sumou 3,58 €. Spodnou hranicou mzdového zvýhodnenia je suma 1,61 € na hodinu a hornou hranicou je suma 1,79 € na hodinu podľa ustanovení § 122a Zákonníka práce, ods. 1 a 2, účinného od 1. 1. 2021.


Minimálna nároková výška mzdového zvýhodnenia za