dnes je 16.5.2021

Input:

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

19.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.5.5 Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Vymedzenie práce v nedeľu

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Podľa právneho stavu platného od 1. 1. 2021 popri dosiahnutej mzde má zamestnanec nárok aj na mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej v sume 3,58 € za hodinu podľa ustanovení § 122b ZP Zákonníka práce.

Výška mzdového zvýhodnenia

Od 1. januára 2021 je hodinová minimálna mzda pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase ustanovená sumou 3,58 €, spodnou hranicou mzdového zvýhodnenia od 1. 1. 2021 je suma 3,58 € na hodinu.


Minimálna nároková výška mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu je rovnaká pre zamestnancov pracujúcich v týždennom pracovnom čase 40 hodín, ako aj pre zamestnancov, ktorí majú určený (ustanovený) pracovný čas v zmysle § 85 ZP kratší ako 40 hodín týždenne. Minimálna výška mzdového zvýhodnenia sa odvodí ako fixná suma určená Zákonníkom práce.

Mzda s prihliadnutím na prácu v nedeľu

Zamestnávateľ môže dohodnúť mzdu s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu iba v pracovnej zmluve s vedúcim zamestnancom (§ 9 ods. 3 ZP) a v takom prípade mzdové zvýhodnenie za