dnes je 25.1.2022

Input:

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

22.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.5.6 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Podmienky vzniku nároku na mzdovú kompenzáciu

Pre vznik nároku zamestnanca na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce v zásade platí:

  • zamestnanec musí vykonávať činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia faktory: chemické, karcinogénne a mutagénne faktory; biologické faktory; prach; fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie),

  • tieto pracovné činnosti boli príslušným orgánom verejného zdravotníctva zaradené do 3. alebo 4. kategórie v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a

  • zamestnanec na zníženie zdravotného rizika z dôvodu intenzity pôsobenia faktorov pracovného prostredia musí používať osobné ochranné pracovné prostriedky,

  • samozrejmým predpokladom je, že sú vykonané všetky požadované