dnes je 25.1.2022

Input:

Identifikačné číslo právneho vzťahu a jeho súvislosť s ročným zúčtovaním poistného od 1. januára 2021

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.78 Identifikačné číslo právneho vzťahu a jeho súvislosť s ročným zúčtovaním poistného od 1. januára 2021

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Novela zákona o sociálnom poistení č. 317/2018 Z. z. prvýkrát zavádza do praxe Sociálnej poisťovne inštitút ročného zúčtovania poistného plateného na sociálne poistenie (§ 147a až 147e ZoSP zákona o sociálnom poistení). Ročné zúčtovanie Sociálna poisťovňa vykoná v roku 2022 za rok 2021.

Úlohy Sociálnej poisťovne sú od januára 2021 rozšírené o povinnosť prideľovať a sprístupňovať identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca. Od roku 2021 vzniká potreba osobitne viesť evidenciu na úrovni právneho vzťahu z dôvodu zabezpečenia vykonateľnosti ročného zúčtovania. Identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca bude od januára 2021 povinnou súčasťou evidencie zamestnávateľa na účely