dnes je 16.5.2021

Input:

Identifikačné číslo právneho vzťahu a jeho súvislosť s ročným zúčtovaním poistného od 1. januára 2021

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.78 Identifikačné číslo právneho vzťahu a jeho súvislosť s ročným zúčtovaním poistného od 1. januára 2021

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Novela zákona o sociálnom poistení č. 317/2018 Z. z. prvýkrát zavádza do praxe Sociálnej poisťovne inštitút ročného zúčtovania poistného plateného na sociálne poistenie (§ 147a až 147e ZoSP zákona o sociálnom poistení). Ročné zúčtovanie Sociálna poisťovňa vykoná v roku 2022 za rok 2021.

Úlohy Sociálnej poisťovne sú od januára 2021 rozšírené o povinnosť prideľovať a sprístupňovať identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca. Od roku 2021 vzniká potreba osobitne viesť evidenciu na úrovni právneho vzťahu z dôvodu zabezpečenia vykonateľnosti ročného zúčtovania. Identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca bude od januára 2021 povinnou súčasťou evidencie zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a komunikácie zamestnávateľa so Sociálnou poisťovňou, teda zamestnávatelia budú mať od januára 2021 povinnosť uvádzať toto identifikačné číslo právneho vzťahu, a to od sprístupnenia tohto čísla zo strany Sociálnej poisťovne. Identifikátor je jedinečný a nezameniteľný, pridelený zamestnancovi na konkrétny právny (poistný) vzťah. Zamestnávateľovi vzniká povinnosť uvádzať toto identifikačné číslo na Registračnom liste fyzickej osoby pri prihlasovaní zamestnanca do SP, rovnako aj na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov pri vykazovaní vymeriavacieho základu zamestnanca.

V súvislosti so zavedením povinnosti Sociálnej poisťovne prideliť a sprístupniť identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca (§ 226 ods. 1 písm. n) zákona o sociálnom poistení) je potrebné, aby sa zabezpečila rovnaká povinnosť aj voči už existujúcim právnym vzťahom zamestnancov, ktorí boli prihlásení do