dnes je 25.1.2022

Input:

Hromadné prepúšťanie

20.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.11 Hromadné prepúšťanie

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Hlavným cieľom pracovnoprávnej úpravy hromadného prepúšťania je zmierniť následky uplatnenia hromadných výpovedí zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom. Okrem hmotnoprávnych podmienok, ktoré Zákonník práce vyžaduje zo strany zamestnávateľa splniť pri každej individuálnej výpovedi, pracovnoprávna úprava hromadného prepúšťania ukladá zamestnávateľovi ďalšie povinnosti vo vzťahu k zástupcom zamestnancov, ako aj vo vzťahu k príslušnému úradu práce.

Podľa § 73 ZP o hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe