Input:

Druhy pracovných pomerov

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7 Druhy pracovných pomerov

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová

Súbežné pracovné pomery

ZP neobmedzuje zamestnanca, pokiaľ ide o počet súbežných pracovných pomerov (výnimka u vysokoškolských učiteľov). Špeciálne obmedzenie výkonu prác v súbežnom pracovnom pomere zakotvuje ešte ustanovenie o výkone inej zárobkovej činnosti. Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

Práva a povinnosti zo všetkých dohodnutých pracovných pomerov sa posudzujú samostatne, ak nie je ustanovené inak. Príslušné ustanovenie má

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: