dnes je 25.1.2022

Input:

Dovolenka za odpracované dni

23.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6.2 Dovolenka za odpracované dni

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Nárok

Dovolenka za odpracované dni (§ 105 ZP) je osobitný druh dovolenky, na ktorú môže zamestnancovi vzniknúť nárok, ak mu nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok. Dĺžka dovolenky je 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní. Dovolenka za odpracované dni môže teda činiť najviac 2/12, pretože pri 3/12 by už zamestnanec spĺňal nárok na dovolenku za kalendárny rok. Preto zamestnanec má nárok na dovolenku za odpracované dni pri odpracovaní najmenej 21 pracovných dní a najviac 59 pracovných dní.

Aktuálnosť

Dovolenka za odpracované dni je právne aktuálna nielen vtedy, ak zamestnanec skončí pracovný