dnes je 25.1.2022

Input:

Dovolenka za kalendárny rok

22.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6.1 Dovolenka za kalendárny rok

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Nárok na dovolenku

Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával pre neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku (§ 101 ZP).

Nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roku, avšak vykonával pre neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku (§ 101 ZP). Nárok je v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každý kalendárny mesiac nepretržitého trvania tohto istého pracovného pomeru (§ 102 ZP).

Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho a naň bezprostredne